Ostatné služby

Môžete sa na mňa obrátiť aj v týchto oblastiach

 

02.jpg

  • Pomoc pri kúpe a predaji nehnuteľnosti
  • Určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti
  • Pomoc pri s prípravou kúpno-predajných zmlúv
  • Vypracovanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti
  • Darovanie nehnuteľnosti
  • Obstaranie znaleckého posudku
  • Obstaranie geometrického plánu
  • Daňové poradenstvo pri predaji / kúpe nehnuteľnosti